Клада

Д.А. 16:24
Кладата, с която нозете на Павел и Сила бяха стегнати, е вид оръдие, което се състояло от две греди, от които горната е подвижна, и между които е имало дълбеи достатъчно широки да поберат глезена. Понякога и ръцете се стягали. Кладите се издигали най-вече по тържищата, така че подсъдимия не само да страда от стягането, но и от оскърбленията на простолюдието – Йов 13:27; Ер. 20:2

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.