Клавдий Кесар

Петият Римски император, който наследил престола след Каия Калигула и царувал 13 години. Той надарил Агрипа с царска власт над Юдея, но след смъртта на Агрипа, Юдея пак станала Римска област, 45г. след Р.Х. Във времето на Клавдий, имало голям глад за който Агав предсказал – Д.А. 11:28. В деветата година на царуването си, Клавдий изпъдил всичките евреи от Рим – Д.А. 18:2. Около 44-та година след Христа, той направил един военен поход в Британия.Умрял от неестествена смърт – отровили го жена му и внучката му Агрипина.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.