Клавдий

Едно островче при югозападния бряг на Крит; покрай което преминал ап. Павел, когато отивал за Рим – Д.А. 27:16. Сега това островче се нарича Гозо, и е населено с около тридесет семейства.