Клавдий

Едно островче при югозападния бряг на Крит; покрай което преминал ап. Павел, когато отивал за Рим – Д.А. 27:16. Сега това островче се нарича Гозо, и е населено с около тридесет семейства.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.