Клеопа

Мъжът на Мария, наречена по неговото име Клеопова – Йн. 19:25, който се наричал и Алфей. Виж Алфей. Този Клеопа не е същия, за когото се споменава в Лк. 24:18.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.