Клеопа

Мъжът на Мария, наречена по неговото име Клеопова – Йн. 19:25, който се наричал и Алфей. Виж Алфей. Този Клеопа не е същия, за когото се споменава в Лк. 24:18.