Климент

Климент се споменава във Фил. 4:3. Някои мислят, че този Климент е същия, който по-късно станал владика в Рим, и който е известен под името Климент Римски. Във времето на Климент, в Коринтската църква се появили раздори, и той писал на коринтяните едно увещателно писмо, което се приело общо от християните с такова уважение, че се прочело в много църкви.