Климент

Климент се споменава във Фил. 4:3. Някои мислят, че този Климент е същия, който по-късно станал владика в Рим, и който е известен под името Климент Римски. Във времето на Климент, в Коринтската църква се появили раздори, и той писал на коринтяните едно увещателно писмо, което се приело общо от християните с такова уважение, че се прочело в много църкви.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.