Кокошка

Грижата на кокошката да брани пилците си от ястребите и др. т. добре пояснява старанията на Христа да събере народа застрашаван от Римския орел – Мт. 23:37, 24:22.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.