Кокошка

Грижата на кокошката да брани пилците си от ястребите и др. т. добре пояснява старанията на Христа да събере народа застрашаван от Римския орел – Мт. 23:37, 24:22.