Кол

“Колът” с който Яил убила Сисара е бил от мед – Из. 27:19; Съд. 4:21,22. Понякога еврейската дума се употребява за дървен кол забит в стена – Езд. 9:8; Ез. 15:3. Понякога тя изразява понятието за утвърденост – Ис. 22:23, и за подкрепление – Зах. 10:4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.