Кол

“Колът” с който Яил убила Сисара е бил от мед – Из. 27:19; Съд. 4:21,22. Понякога еврейската дума се употребява за дървен кол забит в стена – Езд. 9:8; Ез. 15:3. Понякога тя изразява понятието за утвърденост – Ис. 22:23, и за подкрепление – Зах. 10:4.