Кола

Кола са се употребявали в старо време в Палестина, но сега почти няма защото пътищата там са непроходими за тях. В старо време жителите на Палестина са употребявали кола за вършене и други земеделски работи – Ис. 5:18, 28:27,28. С кола се пренесло Израилевото домочадие в Египет – Бит. 45:27; Чис. 7:3-9. Понякога колата били теглени и от дойни крави – 1Цар. 6:7.