Колесници

Св. Писание говори за два вида колесници; едни за князе и войводи, да се возят в тях – Бит. 41:43, а други за съсипване на неприятелската войска, които препускали в неприятелските редове, и ги пресичали с коси забити в краищата на оста. Хананейците, с които Исус Навин се сражавал при езерото Мером, имали много конници и колесници – И.Н. 11:4; Съд. 1:19. Сисар, войводата на Йавин – Ханаанския цар имал деветстотин железни колесници – Съд. 4:3. Виж Носилка.