Колос

Един град във Фригия, разположен на една могила при съединението на Лика с Меандра, близо до Йерапол и Лаодикия – Кол. 2:1, 4:13,15. Заедно с тези градове Колос бил унищожен от едно земетресение в десетата година на Нерон, около 65 години след Р.Х., още приживе на ап. Павел; скоро след това, обаче, града бил възобновен. Християнската църква в този град, до която Апостола отправил посланието си, е била основана с помощта на Епафрас. Сравни Кол. 1:7,8,9, с 4:12,13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.