Колосяни (посланието до колосяните)

До колосяните, апостол Палел, отправил едно послание от Рим през 62г. след Р.Х. Написването на това послание, е предизвикано от една вест за вътрешното състояние на Колоската църква, която апостола получил от Епафрас – Кол. 1:6-8 и 2:1. Явно е, че до тогава ап. Павел не беше посетил онази църква, въпреки че е познавал добре историята й, и ходът на работите й. Някой си Еврейски философ, който изповядвал християнската вяра, искал да разпръсне помежду колосяните, някои суеверни учения за закона. Павел показва, че цялата ни надежда за спасение е в Христос, единствения възможен ходатай; той увещава колосяните да се предпазят от някои заблуждения разпръснати помежду им, като несъвместими с евангелските учения, и ги призовава с най-убедителни думи, да държат поведение достойно за християнския им характер. Посланието на ап. Павел към колосяните, е писано по едно и също време с онова към ефесяните, и е било изпратено по същия носител. Тези две писма много си приличат, и за това е добре да се четат заедно.