Коне

Конете в Палестина, в старите времена са се употребявали по-малко за работа отколкото волове и осли. На коне тогава яздили само князете и военачалниците, и коне също впрягали на колесниците – Из. 14:9,23; Ест. 6:8; Екл. 10:7. Най-хубаво описание на бойния кон намираме в една от най-старите книги – Йов 39:19-25. В Египет имало много коне – Бит. 47:17, 50:9; П.П. 1:9; но отначало беше забранено на евреите да ходят там за коне – Вт. 17:16, или да трупат много от тях – И.Н. 11:6; 2Цар. 8:4. Целта на това запрещение беше да ги предпази да не се възгордеят и да станат ратолюбиви – Ис. 31:1-3. Соломон, обаче, събра голямо число конници и колесници – 2Лет. 1:14-17, 9:25. Коне понякога посвещаваха на идолите – 4Цар. 23:11. Конската сила често изобразяваше небесна и земна сила, подчинена на Бога – 4Цар. 2:11, 6:15-17; Зах.1:8, 6:2-6; Отк. 6:2-8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.