Копар или Анит

Едно растение, което се споменава в Мт. 23:23, от което евреите са давали десетък.