Коприна

През времето на Птоломеите, тя е била донесена от Китай и други страни в Гърция и Рим, и се е ценила колкото златото – Ез. 16:10,13; Отк. 18:12.