Коприна

През времето на Птоломеите, тя е била донесена от Китай и други страни в Гърция и Рим, и се е ценила колкото златото – Ез. 16:10,13; Отк. 18:12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.