Кор

Най-голямата мярка за жита у евреите, която е била равна на десет ефи, или 180 оки – Ез. 45:14.