Кора

Един вид тънка пита, която се меси от чисто брашно, и която, помазана с елей, се употребява в разни приношения – Из. 29:2,23; Лев. 2:4, 7:12; Чис. 6:15.