Кораб

Древните кораби, в сравнение с днешните, са били много несъвършени. Мореплавателите са плавали покрай бреговете, от нос (част от сушата вдадена в морето) до нос, като нощували, ако е било възможно, в пристанищата; и когато са изгубвали от очи сушата, те вместо компас и квадрант, които тогава не са били още известни, са се управлявали по слънцето и някои звезди. Даже по времето на апостол Павел, кораби на път от Палестина за Италия, са презимували някъде из пътя – Д.А. 27:12, 28:11. Корабите в старо време са били малки; големи рядко е имало. Много пъти те са били украсявани по носът и задната част. Знакът, по който един кораб се е разпознавал, е бил понякога изображение на божеството под чието покровителство е бил кораба. Старите кораби са се движили посредством теглене на весла, наредени на няколко реда, или чрез опънати платна. През време на война, военния кораб се е опитвал да пробие и потопи противника си. Финикийците са били прочути с корабите си и с обширната си търговия, както това се вижда от описанието на Езекил – Ез. 27гл., и от други древни писатели. Въпреки, че Йопа (Яфа) и Кесария са били еврейски пристанища – 2Лет. 2:16; Й-а 1:3, евреите на са били моряци; за външната си търговия наемали финикийци – 3Цар. 9:26, 10:22, 22:49,50. Живописното описание на пътешествието и корабокрушението на апостол Павел – Д.А. 27гл., ни открива много особености на древното корабоплаване. За “Тарсийските кораби” – виж Тарсис.