Корал

Коралът е едно твърдо, варово, морско растение; правят го милиони насекоми. То прилича на стъблото на някое растение, и често бива разклонено. Коралът е черен, бял или червен. Най-много се цени червеният корал. Йов и Езекил причисляват коралите към числото на скъпоценните камъни. Коралите изобилстват в Червено море. За “Безценните камъни” – Пр. 3:15, 8:11, 20:15, 31:10, се смята от мнозина, че са коралови украшения.