Кориандрово семе

Кориандър е едно растение с родина Китай, но расте и в някои части на Азия и Европа. Семето му е бяло, кръгло и благовонно. То се употребява като аромат. Манната, която евреите събирали в пустинята, е приличала на кориандрово семе – Из. 16:31; Чис. 11:7. Виж Манна.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.