Коринт

Старовременните го наричали Ефира, и той е бил столица на Ахаия. Той е положен на провлака, който отделя Йоническото море от Егейското, и за това се е наричал и град двоеморски. Самият град е бил малко далеко от морето, и е имал две пристанища – Лахей на запад и Кенхрея на изток. Поради стратегическото си разположение, е имал голяма търговска и военна важност. Защитата му, освен градските стени, се състояла от една естествена крепост – Акро-Коринт, едно каменисто място високо 2000 крака над морето, и на което страните са много стръмни. С течение на времето, Коринт забогатял и станал един от най-богатите и многолюдни градове в Гърция; но богатствата възгордели Коринтяните, и те се предавали на разкошество и сладострастие и станали високомерни, изнежени и женствени. Коринт е разрушен от римляните през 146г. преди Р.Х. По-късно Юлий Кесар го възобнови, като насели в него едно Римско поселение; но скоро жителите му забогатяха и се предадоха на същите развлечения и разкошества. Апостол Павел пристигна в Коринт, 52 г. след Р.Х. – Д.А. 18:1, и преседя година и половина у Акила и жената му Прискила, чиито занаят беше същия като на Апостола, да правят шатри. През това време Павел работеше, за да се прехрани, и проповядваше първо на евреите, а после на езичниците. По това време написа и посланията към Солунците и Римляните. Някои предполагат, че е направил по него време друго посещение на Коринтяните, за което в Библията не се споменава. Виж за това 2Кор. 13:1, 1:15, 2:1, 12:14,21, 13:2. Аполос беше сътрудник на ап. Павел в Коринт, а Акила и Состен бяха от първите служители на онази църква – Д.А. 18:1; 1Кор. 1:1, 16:19. Местоположението на Коринт сега не е здраво и градът по причина на чести земетресения е почти запустял; малко следи съществуват от първото му величие.