Корист

Плячка, грабеж взет по време на война. Виж Грабеж. Давид позволяваше на всички войници влезли в бой или не, да взимат дял от користите – 1Цар. 30:21-35. Още от най-ранните времена, част от грабежа се отделял за Бога – Бит. 14:20; и в Мойсеевите закони има постановление за това – Чис. 31:26-47; 1Лет. 26:27.