Корона

В еврейския език има две думи, които означават корона. Едната значи разкошно украсена шапка, венец и др. т. Другата значи царска корона. Короната и венецът са символ на честта, на славата, на силата и на вечен живот – Пр. 12:4; П.Ер. 5:16; 1Пет. 5:4. У евреите имаше обичай и женихът и невестата да носят венци на сватбата си. Корони или венци се давали на отличилите се атлети на Олимпийските игри. За венци често се споменава в посланията. Горното изображение показва няколко разновидности на венци и корони.