Коса

Юдеите, освен Назиреите – Чис. 6:5,9, и някои други като Авесалом – 2Цар. 14:26, подстригвали косите си – 1Кор. 11:14, и ги мажели с благовонни масла – Из. 30:30-33; Пс. 23:5; Екл. 9:8. Когато жалеели, евреите оставяли косите си да растат, или ги скубели и бръснели – Ер. 7:29. Еврейките били твърде пристрастни към къдрените и благовонните коси, и за това те много обичали да си китят главите – Ис. 3:18,24; 1Кор. 11:15; и то до такава степен, че Апостола ги изобличава – 1Тим. 2:9; 1Пет. 3:3. Скакалците в Откровение на Йоан – Отк. 9:8, имали коса “като косата на жените”. Прокажените, след като се очистели от проказата, и левитите при освещението им, обръсвали косата си – Лев. 13гл., 14:8,9.