Ковач

Един, който кове железни и медни сечива. За пръв път се споменава в Бит. 4:22. Ковачеството е занаят свойствен на цивилизацията; без него цели народи са били беззащитни във време на война – Съд. 5:8; 1Цар. 13:19-22; 4Цар. 24:14.