Ковач

Един, който кове железни и медни сечива. За пръв път се споменава в Бит. 4:22. Ковачеството е занаят свойствен на цивилизацията; без него цели народи са били беззащитни във време на война – Съд. 5:8; 1Цар. 13:19-22; 4Цар. 24:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.