Ковчегът на завета

Свещеният ковчег, в който плочите на закона бяха поставени, написани с пръста Божий, и които свидетелствуваха за завета на Бог с народа му – Из. 25:22, 34:29. Той е направен от ситимово дърво, обкован със злато, и имаше два лакти и половина дължина, един лакът и половина ширина, и един лакът и половина височина. Отгоре му, имаше един вид златен венец. Имаше 4 златни колелца, по две на страна, през които бяха проврени върлини, с които го носеха. Те бяха обковани с чисто злато, и не се изваждаха от колелцата – Из. 25:10-22. Покровът на ковчега, също от злато, се наричаше очистилище; и на двата му противоположни края имаше два златни херувима, с лицата едно срещу друго и към очистилището, което те покриваха с разпрострените си криле – Из. 37:1-9. Тука Бог особено е пребивавал – 4Цар. 19:15; 1Лет. 13:6, и се е явявал – Лев. 16:2; Пс. 80:1. Тук той, приемаше приношенията на своите люде, и им съобщаваше своите животворни словеса – Чис. 7:89. Великото годишно приношение за очищение на греха, се принасяше тука от първосвещеника – Евр. 9:7, в Святая Святих. И нямаше нищо друго, което да се счита от евреите за по-свято, отколкото Божия ковчег. През тяхното пътуване в пустинята, свещениците го носеха под една багрена завеса, и с голямо благоговение пред множеството Израилево – Чис. 4:5,6. Пред него Йордан се раздели, и след него водата потече пак – И.Н. 3,4 гл. Стените на Ерихон паднаха пред него – И.Н. 6:4-12.

След това, ковчега стоя известно време в Галгал, от където беше преместен в Сило – И.Н. 4:19, 10:43, 18:1. От тук израилтяните го взеха в стана си; но когато бяха поразени от филистимците, последните го взеха – 1Цар. 4гл. Филистимците, притеснени чрез ръката Божия, донесоха назад ковчега, и той бе положен в Кириатиарим – 1Цар. 7:1. При царуването на Саул беше в Ноб. Давид го премести от Кириатиарим в къщата на Овид-едом, и оттам в своя град, Сион – 2Цар. 6 гл.; и най-накрая, Соломон го донесе в храма на Ерусалим – 2Лет. 5:2. Той остана в храма, с подобаващо почитание, до времената на по-късните идолопоклоннически Юдейски царе, които оскверниха Пресвятото място с техните идоли, и тогава свещениците го преместиха от храма. Това е явно защото Йосия им заповяда да го положат пак в светилището, и им заповяда да не го носят на рамена тук-там, както са правили до тогава – 2Лет. 35:3. Ковчегът се е загубил във времето на плена, или може би е бил скрит от някои благочестиви евреи в някое скришно място, което не е могло да се открие после, понеже не се споменава вече нищо за него; и заради изгубването му, вторият храм не бе толкова славен колкото първия.

Освен плочите на свидетелството, положени от Мойсей в този свещен ковчег, Бог заповяда да се сложи там и жезъла на Аарон – Чис. 17:10; Евр. 9:4; една златна стомна с манна събрана в пустинята – Из. 16:33,34, и една книга на закона – Вт. 31:26.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.