Коза

Тя прилича на овцата, но кожата и е покрита не с вълна, но с козина. Юдеите отглеждали големи стада кози – Бит. 27:9; 2Лет. 17:11. Козите се считали чисти, за святи жертви – Из. 12:5; Лев. 3:12; Чис. 15:27. Млякото на козите и яретата, много са се употребявали за храна – Вт. 14:4; Съд. 6:19; Пр. 27:27; Лк. 15:29. В Палестина са отглеждали различни видове кози: един вид от тях са имали дълги косми, каквито са Ангорските кози, друг един вид са имали дълги и широки уши. Може би този вид кози се споменава в Ам. 3:12, където се споменава за “част от ухо”.

Хиродот разказва, че в Менда – Долен Египет, народа обожавал козата и козелът. Пан – езическия бог, изобразявали с козе лице и кози крака. Много езически народи, отдавали божествени почести на козите и козлите, и гнусотиите които те вършили по време на Козите празници, не са за разказване.

Диви кози се споменават в 1Цар. 24:2; Йов 39:1; Пс. 104:18. Тази е един вид дива коза, и се среща и днес по горите на Синайските бърда, източно и южно от Асфалтово езеро или Мъртво море.

Дивите кози много приличат на Алпийските сърни. Те пасат по планините на стада по двадесет, тридесет или четиридесет, като поставят по една коза да пази стража. Щом усетят, че някоя опасност ги грози, те тичат като стрели да бягат, и безстрашно скачат по скалите и канарите, и се хвърлят на роговете си. Роговете им са два-три крака дълги, и арабите ги продават за чирени (дръжка на нож), и др. т.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.