Козина

От козина са били направени завесите на скинията – Из. 25:4, 26:7, 35:6. Козината на Азиатските кози е много тънка; тя виси над земята; на глед е хубава като коприната, и никога не я стрижат, но я скубят с гребен. Козарите много се грижат за козите; те често ги къпят в реките. Ангора в Мала Азия върти значителна търговия с козини шаеци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.