Кражба

Из. 20:15; Пр. 22:22
Наказанието за кражба според Мойсеевия закон, се е състояло във връщането двойно или четворно от краденото нещо, според случая. Ако крадеца не е могъл да върне двойно или четворно от това което е откраднал, то имота му се е продавал или се е задължавал да служи, за да се отплати. Нощен крадец е било законно да се убие във времето когато краде; а човеко-крадец се е наказвал със смъртно наказание – Из. 21:16, 22:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.