Краставица

Това растение е изобилвало в Египет – Чис. 11:5; и там е служело за храна на бедните, най-вече през горещите месеци. Египетската краставица по вида и вкуса си прилича на нашата, но тя е по-дълга.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.