Краставица

Това растение е изобилвало в Египет – Чис. 11:5; и там е служело за храна на бедните, най-вече през горещите месеци. Египетската краставица по вида и вкуса си прилича на нашата, но тя е по-дълга.