Крин или Крем

От това красиво цвете, има различни видове между горските цветя на Палестина. Величието, красотата, и благоуханието му са много приятни на пътниците. Кремът е пролетно цвете, и цъфти рано навсякъде в Святата земя. Едно украшение в храма се правеше във вид на кринове – 3Цар. 7:19-26; 2Лет. 4:5. В Песен на Песните кремът често символизира любезност, и съвършенствата на невестата се оприличават понякога на крем – П.П. 2:1,2; така невестата говори – 1 ст., и младоженеца се отзовава – 2 ст., и невестата пак подзема – 3 ст. Устните на младоженеца са оприличени на кринове – 5:13, и за него е казано, че пасе между криновете – 2:16, 6:3, което представя Христа задоволен с превъзходствата на людете си. Като си е служил с кремовете, нашия Спасител е направил следното изявление: „Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? – Мт. 6:28-30. „Долински крем” е крем, който расте по доловете и долините – П.П. 2:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.