Крисп

Председател на съборището в Коринт. Той е бил приведен в християнство от ап. Павел – Д.А. 18:8, и е бил кръстен от него – 1Кор. 1:14.