Кристал

Тази дума означавала най-напред лед; сега тя се употребява, за да означи всякакви прозрачни тела, които приличат на лед, на стъкло, или на огледало – Йов 28:17; Отк. 4:6, 21:11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.