Кристал

Тази дума означавала най-напред лед; сега тя се употребява, за да означи всякакви прозрачни тела, които приличат на лед, на стъкло, или на огледало – Йов 28:17; Отк. 4:6, 21:11.