Крит

Крит е един голям остров в Средиземно море. Сегашното му име е Кандия. В Омировите поеми този остров се слави, че имал сто града. Критяните са били добри моряци, и Критските кораби са плували до всичките крайбрежия. Критяните са били така също прочути като изкусни стрелци, и те са се упражнявали в това занятие още от детинство. Трябва да кажем и това, че критяните, както кападокийците и киликийците, са били прочути лъжци, и за този порок са били пословични. Ето какво казва ап. Павел за тях: “Един от тях, някой си техен пророк е казал: „Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси“ – Тит 1:12,13.

Когато отивал в Рим, ап. Павел отплувал с кораб покрай Крит – Д.А. 27гл.