Кролик

Кроликът е животно, което на големина и вид прилича на зайците. То няма опашка и кожата му е мургава. Краката му са голи отдолу, ноктите плоски и околчести, освен онези на вътрешния палец на задните му крака, които са дълги и превити. Кролиците не могат да копаят в земята; те живеят в дупки по скалите. Соломон ги нарича “мъдри” и “не силни люде” – Пр. 30:26. Те са кротки и тихи, и толкова страхливи, че се стряскат и от сянката на някоя летяща птица.