Кучета

Евреите презирали тези животни, но египтяните са се покланяли на кучетата, както и на котките. На много места в Св. Писание “кучета” се наричат лакоми и ненаситни човеци – Мт. 7:6; Пс. 22:16; Фил. 3:2. Кучета се наричат човеци и с други ниски пороци – Вт. 23:18; 2Пет. 2:22; Отк. 22:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.