Кучета

Евреите презирали тези животни, но египтяните са се покланяли на кучетата, както и на котките. На много места в Св. Писание “кучета” се наричат лакоми и ненаситни човеци – Мт. 7:6; Пс. 22:16; Фил. 3:2. Кучета се наричат човеци и с други ниски пороци – Вт. 23:18; 2Пет. 2:22; Отк. 22:15.