Курбан

Свят дар, нещо посветено на Бога или на неговия храм – Мк. 7:11. Спасителят изобличава евреите, за жестокосърдие към родителите им, като лишавали баща и майка, за да направят курбан. Често синът казвал на баща си и на майка си: “Курбан е, (сиреч дар) каквото би се ползувал ти от мене”, т. е., аз посветих на Бога онова, което вие просите от мене. Фарисеите, и в по-късните времена Талмудистите, даже прощавали на длъжниците, да не плащат на заемодавците си, за да принасят курбани на Бога.