Кварт

Един християнин, който е живял в Коринт, но според името му, бил от римски произход, от когото Павел изпраща поздравление на братята в Рим – Рим. 16:23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.