Кварт

Един християнин, който е живял в Коринт, но според името му, бил от римски произход, от когото Павел изпраща поздравление на братята в Рим – Рим. 16:23.