Квас

На евреите бе забранено да ядат квасно през седемте дни на Пасхата, за спомен на онова, което сториха прадедите им когато излязоха от Египет, тъй като те бяха принудени да месят набързо безквасен хляб, и по-скоро да бягат – Из. 12:15,19. Те много се грижеха да махнат от къщите си кваса преди да започне празника – 1Кор. 5:6. Господ забрани да му се прави приношение квасно или медено – Лев. 2:11. Преобразителното действие на кваса се употребява за пояснение на влиянието върху обществото, което упражняват очистителните начала на евангелието, или кривите учения на развратени човеци – Мт. 13:33, 16:6-12; 1Кор. 5:6-8.