Квириний или Публий Сулпиций Квириний

Управител на Сирия – Лк. 2:2. Йосиф (еврейския историк), казва че Квириний бил назначен за управител на Сирия след изгнанието на Архелай, а това е било десет години след Христовото рождение. Неотдавнашните изследвания, обаче показват, че е твърде вероятно Квириний да е бил два пъти управител на Сирия, и че първото му управителство било десет години преди второто, и продължило три години.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.