Квириний или Публий Сулпиций Квириний

Управител на Сирия – Лк. 2:2. Йосиф (еврейския историк), казва че Квириний бил назначен за управител на Сирия след изгнанието на Архелай, а това е било десет години след Христовото рождение. Неотдавнашните изследвания, обаче показват, че е твърде вероятно Квириний да е бил два пъти управител на Сирия, и че първото му управителство било десет години преди второто, и продължило три години.