Кърчаг

Съд за вода и за други течности – 1Цар. 26:11. На картинката са представени няколко подобни съдове, които и до днес се употребяват в Палестина.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.