Кърчаг

Съд за вода и за други течности – 1Цар. 26:11. На картинката са представени няколко подобни съдове, които и до днес се употребяват в Палестина.