Лахай-рои (кладенец на Живия, който ме вижда)

Кладенец, върху югозападния предел на Ханаан, където Агар е посетена от един ангел – Бит. 16:14.