Лахис

Град в югозападната част на Юдея – И.Н. 10:3,5,31; укрепен от Ровоам – 2Лет. 11:9, и бил толкова силен, че устоял за известно време на цялата Сенахиримова войска – 4Цар. 18:17, 19:8; 2Лет. 32:1,9,21; Мих. 1:13. В този град е убит цар Амасия – 4Цар. 14:19. За потвърждение на истинността на Св. Писание, виж Сенахирим.