Ламех

I. Бит. 4:18-24, потомък на Каин, в петия пояс, и праотец на много потомци, които се отличиха в земеделието, музиката, и занаятите. Той е първия многоженец, за когото споменава Св. Писание. Кратката реч, с която се обръща към двете си жени, може и в превод да послужи като образец на паралелизма в старата еврейска поезия: „Адо и Село, чуйте гласа ми, Жени Ламехови, слушайте думите ми; Понеже мъж убих, задето ме нарани, Да! юноша задето ме смаза. Ако на Каина се отмъсти седмократно, То на Ламеха ще се отмъсти седемдесет и седмократно„.
Този поетичен откъс, се тълкува различно. Най-задоволителното тълкувание, е може би, че Ламех беше убил някого случайно, или за да се защити, и за това беше изложен на отмъщението на “отмъстителя за кръв”, но той успокоява уплашените си жени като говори, че Господ, който бе забранил убиването на Каин, под тежко наказание – Бит. 4:15, много повече щеше да опази живота на Ламех, който бе сравнително невинен.

II. Син на Матусал, и баща на Ной. Живя седемстотин седемдесет и седем години, и умря пет години преди потопа – Бит. 5:25-31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.