Лаван

Заможен Месопотамски скотовъдец, син на Ватуил, и внук на Нахор, Авраамовия брат – Бит. 24:28-31. За да разберем какъв човек беше Лаван, трябва да знаем колко се зарадва, когато трябваше да даде сестра си Ревека, за жена на сина на Авраам, който бе един син на такъв богат баща – Бит. 24:30,50, и как лъстиво и несправедливо постъпи с Яков (племенника си и зетя си), против чието лукавство Яков се бранеше и с хитрост, и с верност. Когато благоденствието на едното домочадие и завистта на другото, направиха мирът невъзможен, Яков, по Божие повеление, тайно стана и отиде в Ханаан. Лаван го погони, но като му бе заповядано от Господа, да не го поврежда, върна се назад след като сключи с него един договор за мир. Той е познавал истинния Бог – Бит. 24:50, 30:27, 31:53, но “боговете” или “домашните идоли”, които Рахил открадна от баща си – Бит. 31:30,34, показват, че той беше заразен с идолопоклонство.