Легион

Числото на един Римски легеон, е по-голямо или по-малко в различните времена, между три хиляди, шест хиляди или повече. По времето на Христос един легеон, се състоеше от шест хиляди души, плюс конницата. Имаше по десет отреда във всеки легеон, разделени всеки на три чети. В Св. Писание, легеон, значи безбройно голямо число. Спасителя излекува един обладан, на който името беше “Легеон”, който беше измъчван от множество бесове – Мк. 5:9. Изразът “дванадесет легеона ангели” – Мт. 26:53, изяснява безбройността на небесните войнства, и усърдната им преданост на Христа.