Лехий (челюстна част)

Място в Юда, където Самсон, с помощ от Господа, изби хиляда филистимци с една оселова челюст, и където Бог отговори на молбата му, и направи да потече вода от един трап, за да утоли жаждата му – Съд. 15:9-19. Този извор той нарече Енакоре, изворът на молещия се; и не пресъхна, но остана за свидетелство, че Бог чува викът на людете си, и може да обърне сушата на извори за тях – Бит. 21:19; Чис. 20:11.