Лекари

Египтяните, са били вещи лекари. Всеки Египетски лекар лекувал един вид болест, така че едно голямо домородство, понякога е свиквало много лекари – Бит. 50:2. И евреите имаха лекари – Из. 21:19; Пр. 17:22; Мт. 9:12; Лк. 4:23, 8:43. Най-напред, те не са имали големи познания по анатомия, от части защото са считали, че е скверно да се пипа мъртъв труп. Повечето внимание, те обръщали на външните болести – Ис. 1:6; Ез. 30:21, въпреки, че са давали понякога церове и за умствени болести – 1Цар. 16:16; 2Лет. 16:12. Те употребявали мехлеми, балсами, минерални бани, и много други лекове – Ер. 46:11. Много пъти са прибягвали и до муски и врачувания.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.