Лемуил

Писателят на 31гл. от Притчи. Някои мислят, че това е друго име за Соломон.