Лен

Това полезно растение, се е обработвало от хората във всичките времена – И.Н. 2:6; Пр. 31:13. Мойсей, говори за лена в Египет – Из. 9:31, и тази земя, се е славила още от древни времена с ленопроизводството си. “Египетската прежда” и “висонът от Египет”, които са се произвеждали от лен, се споменават в Св. Писание, поради превъзходството си – Пр. 7:6; Ез. 27:7. Повечето ленени тъкани, които са намерени по Египетските мумии, са с по-ниско качество от сегашните Европейски платове. Някои от тях, обаче, са много тънки. В един къс Египетско платно, са намерени на всеки един четвъртит пръст 152 нишки в основата, и 71 във вътъка; в друг един къс, са намерени 270 двойни нишки в основата, и 110 във вътъка.