Лепта

Eдна малка монета. Две лепти правели един кодрант, или четвърт от един Римски асарий. Асария е струвал малко повече от седем наши стотинки.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.